ประเทศอินโดนีเซีย

Bali

เกาะบาหลี เป็นเกาะในประเทศอินโดนีเซีย มีเอกลักษณ์ของตนเองเป็นอย่างมาก มีความงดงามตามธรรมชาติ รวมถึงรักษาวิถีชีวิตและความเชื่อในแบบดั่งเดิมไว้ไม่เสื่อมคลาย จึงไม่แปลกใจที่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม